-Redüktörlü Motorlar ve Frekans Çeviriciler

*SEW-EURODRIVE helisel dişli redüktörlü motorları altı adet tek kademeli ve on dört adet iki ve üç kademeli boyutta sunulmaktadır. Bu sayede güç ve yer gereksinimi arasında ideal bir ilişki sağlanır.
 
Avantajlarınız:
 
Yüksek güç yoğunluğu
Uzun çalışma süreleri
R37 ... R167 isteğe bağlı olarak az diş boşluklu
RM serisi çalkalama uygulamalarına özeldir
Başarı ile denenmiş olan modüler sistem ve katı SEW-EURODRIVE kalite ölçütleri sayesinde tork değerleri ve redüksiyon oranları çok hassas ve çok yönlü olarak sunulabilmektedir. SEW-EURODRIVE, bu alandaki olağanüstü çeşitlilik tahrik düzenleri teknolojisinde yeni standartlar belirlemektedir.
 
Uygulama olanakları:
 
Tek veya çok kademeli
Ayaklı veya flanşlı tip
Ayaklı ve flanşlı tip
Uzatılmış yatak poyralı flanşlı tip
 
-Servo Teknolojisi
*Az boşluklu servo planet dişli PS.F redüktörler 25 ... 3000 Nm arasındaki tork sınıfları için tasarlanmıştır. İzin verilen hızlanma momentleri bu değerlerin oldukça üzerindedir.
Üç farklı çıkış mili tipi mevcuttur:
PSF: Dolu çıkış mili B5
PSKF: Çıkış B5, kama milli dolu mil
PSBF: Çıkış B5, EN ISO 9409 uyarınca flanşlı blok mil
 
 
-Endüstriyel Redüktörler
*Dayanıklı ve genel kullanımlı redüktör serisi, hassas bir tork kademesi sayesinde ortam koşullarına kolayca uydurulabilir. Kesintisiz modüler sistematiği sayesinde konveyör sistemlerinde, taşlı değirmenlerde ve mikserlerde kullanılabilir. Bu programa elevatör konveyörlerde kullanılan redüktörler de dahildir.
*Resim
 
-Dağınık Otomasyon için Tahrik Sistemleri
*Otomobil endüstrisi, gıda ve içecek maddeleri endüstrisi, hava alanı lojistiği veya genel intral-lojistik gibi branşlarda konveyör sistemlerinden istenen koşullar çok kapsamlı ve özeldir. Buna karşın gittikçe montaj yerleri daha daralmaktadır. Bu sebepten SEW-EURODRIVE ideal bir uygulama çözümü için araştırma ve geliştirme çalışmaları yapmaktadır. Bu çalışmaların sonucu olarak mekatronik tahrik sistemi MOVIGEAR® geliştirildi İdeal bir kopmak yapı tarzına sahiptir ve konveyör sistemlerinin verimli bir şekilde tasarlanması için ideal bir çözümdür.
 
Sisteme göre optimize edilen muhafaza günümüzde kullanılan konveyör sistemlerine sorunsuz bir şekilde uyum sağlar ve tamamen yeni faktörler ile yeni gelişmelere olanak sağlar. Uzun süre duran bir tesisin yüksek kopma ve hızlanma momentleri konusu bu teknikle hiçbir sınırlama olmadan çözülebilir. Bu durumda tesiste kullanılacak sistem gücü oldukça düşürülebilir.
 
MOVIGEAR® ekonomik ve teknik bakımdan büyük başarı sağlayan dağıtık tahrik sistemlerinin ödünsüz bir şekilde geliştirilmesinin bir sonucudur.
Motor, redüktör ve elektronik modüllerden oluşan mekatronik tahrik sistemi
Daha tasarlama aşamasında tümleşik bir geliştirme yaklaşımı göz önünde bulunduruldu. MOVIGEAR® yüksek sistem verimi sayesinde enerji maliyetinin düşmesine büyük katkıda bulunmaktadır. Tüm tahrik komponentlerinin entegrasyonu ve birbirlerine ayarlanması sayesinde uzun ömür ve uzun işletmede kalma süreleri sağlar.
 
MOVIGEAR® akıllı, kendi kendini yöneten bir sistemdir. İyi bir ağ içerisinde kullanılabilme özelliği sayesinde devreye alma sürelerini kısaltarak denetim ve bakım görevlerini kendiliğinden destekler. Tahrik görevleri işlevsel bir uygulama yazılımı kullanılarak en basit bir şekilde çözülür.
 
Avantajlarına genel bakış
Kompakt yapıda: Motor, redüktör ve elektronik modüller tek bir tahrik sisteminde birleşir
Tesis projelendirmesini ve konstrüksiyonunu kolaylaştırır
Varyasyonların azalması sayesinde hazır ve kontrol edilmiş standart modüllü standart besleme sistemleri geliştirilip inşa edilebilir.
Tahrik tekniği uygulamaya optimum bir şekilde ayarlanabilir
Daha az varyasyon kullanıldığından depolama giderleri azdır
Yüksek koruma sınıfları
Hijyenik alanlarda kullanılan uygulamalarda "Hygienic Design“ yüzey tasarımı
Hava, pislik ve mikrop türbülasyonları oluşmaz
Fan kullanılmadığından gürültü emisyonları çok düşüktür (manüel çalışma yapılan yerlerde kullanıma uygudur).
Tüm komponentlerin (redüktör, motor, elektronik) verimleri yüksek olduğundan, enerji giderleri düşüktür.
Tüm yapı parçaları bir sistem olarak geliştirildiğinden, yüksek güvenilirlik sağlanır
Konveyör tesisinde toplam giderler ve işletme giderleri azaltılır
MOVIGEAR® tahrik üniteleri
MOVIGEAR® 3 boyutta ve 2 mekanik tipte sipariş edilebilir. Ayrıntılı bilgiler "Teknik Veriler ve Boyut Çizimleri” bölümünde verilmiştir.
 
MOVIGEAR® boyutları
MGF.2 (Tork sınıfı: 200 Nm)
MGF.4 (Tork sınıfı: 400 Nm)
MGF.4/ET (Tork sınıfı: 400 Nm) = "Yüksek tork" opsiyonu (sürekli işletmede motor torkunun arıtılması)
MOVIGEAR® uygulama tipleri
Delik milli ve mil kamalı MOVIGEAR®
TorqLOC® delik mil bağlantı sistemli MOVIGEAR®
 
Örnekler
Aşağıdaki resimde bir TorqLOC® bağlantı sistemli MOVIGEAR® MGFT.2 ve bir delik milli ve mil kamalı MOVIGEAR® MGFA.4 ile MGFA.4/ET görülmektedir:
 

Genel cihaz özellikleri
Geniş gerilim aralığı 3 x AC 380 V - AC 500 V
Tüm boyutlarda yüksek aşırı yüklere karşı dayanıklılık
Standart olarak entegre edilmiş olan fren kıyıcı ve fren direnci sayesinde 4 bölge denetim olanağı.
Standart olarak entegre edilmiş şebeke filtresi. Bu şekilde EMU uyumlu montajda EN 55011’e göre sınır değer sınıfı C'ye uyum sağlanır (EN 55011'e göre Sınıf A, Grup 2).
İşletme ve hata durumları için LED gösterge
Motorun ve frekans çeviricinin tamamen korunması için koruma fonksiyonu (kısa devre, aşırı yük, aşırı/düşük gerilim, frekans çeviricide aşırı sıcaklık, motorda aşırı sıcaklık)
Entegre edilmiş pozisyonlandırma ve akış kontrolü IPOS
Entegre edilmiş güvenlik işlevi STO
STO (IEC 61800-5-2 uyarınca güvenli tork kapatması), STO girişini kapatarak.
EN ISO 13849-1’e göre performans seviyesi e.
SS1(c) (Güvenli Durma 1, IEC 61800-5-2 uyarınca işlev türü c), uygun bir harici kontrol ünitesi (örn. gecikmeli olarak kapanan bir acil stop rölesi) üzerinden.
DBC-B, DAC-B, DSC-B ve SNI B tiplerinin cihaz özellikleri ilerideki bölümlerde verilmiştir.
 
MOVIGEAR®-DBC-B – Direct Binary Communication
SEW-EURODRIVE özellikle stand-alone uygulamaları ve basit işlevsellikli uygulamalar için MOVIGEAR®-DBC-B sürücü çözümünü geliştirdi. DIP anahtar ve potansiyometre sayesinde kolay ve hızlı bir devreye alma gerçekleştirilebilir - PC kullanmadan. Cihaza dijital girişler üzerinden bir merkezi PLC'den veya lokal ya da manuel modunda kumanda edilebilir.
 
Özellikler
DIP anahtar ve potansiyometre ile PC'siz kolayca devreye alma
Ayarlanabilen sabit hızlar ve rampalar
Dijital girişler üzerinden kontrol ve PLC üzerinden mesaj rölesi değerlendirme
Dijital girişler üzerinden lokal işletme
Parametre ayarı ve diyagnostik arabirimi
Kullanma alanları
Kolay stand-alone ve tekli uygulamalar
Yumuşak bir kalkış davranışı gerektiren uygulamalar için.
2 sabit hızlı uygulamalar
Koparma momentleri yüksek olan uygulamalar için
STO güvenlik işletmeli veya STO güvenlik işletmesiz uygulamalar için
Uygulama örnekleri
Basit taşıyıcılar
Döner tablalar
Konum tahrik üniteleri
Karıştırıcı ve mikserler
Kırıcı ve ufalayıcılar
Presleme
Montaj prensibi
Aşağıdaki resimde MOVIGEAR®-DBC-B'nin çalışma şekli görülmektedir:
 
 
Yetkili Entegratör Tamir ve Bakım Onarım Hizmetleri
*Avantajlarınız:
 
Sistemin optimum bir şekilde kullanımı ve görselleştirilmesi
Operatör panelleri, çok karmaşık üretim proseslerinde dahi, makine-insan iletişiminde açıklık ve güvenilirlik garantisidir.
Reçete yönetimi fonksiyonu ile örneğin, bir düğmeye basarak sistemde yeni bir ürün seçilebilir
RS-485 bağlantıları veya Ethernet TCP/IP üzerinden seri iletişim.
 
 
Modern frekans çeviriciler ve kontrol üniteleri her geçen gün daha fazla kontrol tekniği görevi yüklenmektedir. Özellikle pozisyonlandırma, senkron çalışma ve birden fazla tahrik ünitesinin birbirlerine koordinasyonlu olarak çalışması gibi işler, frekans çeviricilerde yüksek bir hassasiyetle yürütülmektedir.
 
İşlevselliğin artması aynı zamanda da kullanma, görselleştirme ve diyagnoz koşullarını da ağırlaştırmaktadır.
 
DOP (Drive Operator Panel) serisi operatör panelleri bu koşulları yerine getirir ve reçete yönetimi, dual driver işlevi, pass-through modu veya entegre edilmiş web sunucu gibi ilave ve yeni fonksiyonlar gerçekleştirilebilir. Tesis operatör terminalleri ile her zaman kolay, güvenli ve yere bağlı olmadan görselleştirilebilir ve kullanılabilir.
 
Bu sayede üretim prosesleri daima optimize edilebilir ve hız, hedef konumlar, durma işaretleri, rampalar gibi parametreler gerektiğinde derhal yeni duruma göre ayarlanabilir. Bir tesisin ekonomik ve güvenilir bir şekilde çalışması için optimum koşul.
 
DOP için CAD verileri
 
 
DOP serisi
DOP operatör panellerinin işlevsellik alanları 2 x 20 karakterli metin ekranlarından başlar ve 1024 x 768 piksel touch screen’lere kadar yükselir (hazırlanıyor).
Programda ayrıca, "Acil Stop" ve "Onay" tuşları ile doğrudan makine üzerinde konforlu bir kullanım sağlayan bir Hand-Held cihaz da mevcuttur.