Genmacs

Ülkemizdeki yerel kaynakları kullanarak, yerli imalat yapmaktayız. Birçok üretici ve firmada elde ettiğimiz tecrübelere dayanarak, kolay montaj yapılabilir, güvenilir-kaliteli ürünler üretiyoruz. Tecrübeli tasarım ve montaj ekibimizle işletmenize en uygun çözümü sunuyoruz. İster Makine üreticisi olun, ister kullanıcı, “Güvenli Makineler”ile çalışmak isteriz. Güvenli Makineler’den kastımız; kişileri makinelerin oluşturabileceği risklerden korumak ve makineler arasında oluşabilecek riskleri bertaraf etmektir. Güvenli Makineler için dünya çapında geçerli kurallar vardır. Bu kurallar ülkemizde de AB uyum yasası kapsamında uygulanmakta ve geçerli olarak kullanılmaktadır. Güvenlik Fens Sistemleri; EN ISO 12100 Makine Emniyeti Standardınca fiziksel koruma tertibatları grubuna girmektedir ve EN ISO 14119-14120 standardı uyarınca değerlendirilmelidir. Fiziksel koruma tertibatlarının aralıkları, tehlikeli bölgelere olan uzaklıkları, konumlandırılması gereken alanları EN ISO 13855 ve EN ISO 13857 standartları uyarınca belirlenmelidir. Mekanik ve Otomasyon ekibimizle, hem mekanik güvenlik uygulamaları, hem de güvenlik otomasyon alt yapısında uçtan uca hizmet verebilmekteyiz. Yeni yapılacak uygulamalar veya mevcut çalışma alanlarınızdaki revizyon uygulamalarında çözüm merkeziyiz.